Category: water

Connected by the great shared taste!

 What I like about their selection, is an eye on the seasons and human nature. That already shows how much respect they do have to human’s health and well being.

Dit noemen we dus verbinding.

Wat een mooie vrouwen, Voor mij hoef je geen power woman te zijn om een sterke vrouw te zijn. Sterk ben je al in welke situatie je bekeert

Verschil tussen suikers en suikers.

“De kinderen komen het vaakst onder verdoving door dit soort tandbederf. En dat komt alleen door suiker,” zegt Oliver. “Het gaat er niet om hoe vaak je poetst, maar om wat je drinkt.”

%d bloggers like this:
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: